Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu

NN 63/2001 (13.7.2001.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1026

Na teme­­­­lju odredbe članka 98. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o va­­­­nj­skim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. podtočke 6. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupka postav­­­­lja­­­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 018-07/01-01/01, urbroj: 50304/2-01-03 od 13. lip­­­­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U IRSKOJ, SA SJEDIŠTEM U DUBLINU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Irskoj, sa sjedištem u Dublinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­­­nja.

Broj: 01-081-01-2175/2
Zagreb, 5. srp­­­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.