Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 65/2001 (18.7.2001.), Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1073

Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osigura­nju (»Narodne novine« broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.), te članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« br. 1/94.), Upravno vijeće Hrvat­skog zavoda za zdravstveno osigura­nje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srp­nja 2001. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (u da­lj­njem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (u da­lj­njem tekstu:  Zavod) u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osigura­nja.

Članak 2.

Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primje­njuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.

Lista lijekova sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), nezaštićeno ime lijeka (stupac 2.), DDD i jedinicu mjere (stupac 3.), cijenu u kunama za DDD (stupac 4.), način primjene (stupac 5.), naziv pro­izvođača (stupac 6.), zaštićeno ime lijeka (stupac 7.), oblik lijeka (stupac 8.), cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad) (stupac 9.), cijenu u kunama za originalno pakira­nje (stupac 10.) i oznaku »R«, odnosno »R« s odgovarajućom slovnom ili broj­čanom oznakom (stupac 11.)

Lista lijekova za magistralne pripravke sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), naziv lijeka (stupac 2.), cijenu lijeka u kunama (stupac 3.).

Lijekovi koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdra­v­­­stvenoj zaštiti označeni su oznakom »R« u zad­njem stupcu Liste lijekova, a slovna, odnosno brojčana oznaka uz oznaku »R« ozna­čava poseban naputak vezan uz propisiva­nje, odnosno sudjelova­nje u dijelu cijene lijeka.

Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđiva­nju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, br.79/00. i 93/00.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 16. kolovoza 2001. godine.

Klasa: 025-04/01-01/129
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srp­nja 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.

 

Lista lijekova

(podijeljena na 7 dijelova radi lakšeg učitavanja)

I. dio

II. dio

III. dio

IV. dio

V. dio

VI. dio

VII. dio

 

 

                                            MAGISTRALNI PRIPRAVCI (cijena tvari + ambalaža + rad ) 

            

 Šifra ATC

NAZIV

Cijena u kn

 1.

2.

3.

D

Lijekovi s učinkom na kožu

 

D01AE12  411

Rp. Acid. salic. 1,0
      Aethanol. dil. ad 100,0
      M.D.S. Izvana

18,44

D01AE12 412

Rp. Acid. salic. 2,0
       Aethanol. dil. ad 100,0

       M.D.S. Izvana

18,65

D01AE12 413

Rp. Acid. salic. 3,0
       Aethanol. dil. ad 100,0

       M.D.S. Izvana

18,78

D01AE12 414

Rp. Acid. salic. 2,0
       Resorcini 1,0
       Aethanol. dil. ad 100,0
       M.D.S. Sol
       (Uporaba: za seboreju vlasišta)

18,92

D01AE12 415

Rp.Acid. salic. 3,0
      Resorcini 1,0
      Aethanol. dil. ad 100,0
      M.D.S. Sol.
      (Uporaba: za seboreju vlasišta)

20,88

D02AB01 411

Rp. Zinci oxydi pasta  25 g

16,96

D02AF01 421

Rp. Acid. salic.0,5
       Mentholi 0,2
       Phenoli 0,3
       Camphorae 0,5
       Amigdalae ol 5,0
       Zinci oxydi pastae ad 50,0
       M.D.S. Pasta
       (Uporaba: protiv ozeblina )

19,13

D02AX01 422

Rp. Talci
       Zinci oxydi
       Glyceroli
       Aq. purif. aa ad 100,0
       M.D.S.Izvana
       Tekući puder bez anestezina

22,14

D04AA40 423

Rp. Bals. peruv. 5,0
       Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Mast
      (Uporaba: za dječji svrbež)

20,94

D04AA40 424

Rp. Bals. peruv. 10,0
       Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Mast
       (Uporaba: za dječji svrbež)

22,61

D04AA40 425

Rp. Bals. peruv. 15,0
       Vasel. ad 100,0
        M.D.S. Mast
       (Uporaba: za dječji svrbež)

24,29

D04AA40 426

Rp. Bals. peruv. 20,0
       Vasel. ad 100,0
        M.D.S. Mast
       (Uporaba: za dječji svrbež)

25,97

D04AX01 427

Rp. Aethil.aminobenz.
      (Anaesthesinum) 5,0
       Talci 20,0
       Zinci oxydi 20,0
       Glyceroli 20,0
       Aq. purif. 15,0
       Aethanol. dil. 20,0
       M.D.S. Izvana
       Tekući puder s anestezinom

24,65

D06BB04 411

Rp. Podophylini 20,0
      Aethanol. dil. ad 100,0
      M.D.S. Sol.
      (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 

235,95

D06BB04 412

Rp. Podophylini 5,0
      Aethanol. dil. ad 25,0
      M.D.S. Sol.
      (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 

71,86

D07BC01 421

Rp. Acid. salic. 3,0
       Beloderm ung. 30,0
       Ung.emoll. ad 100,0
       M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

57,13

D07BC01 424

Rp. Acid. salic. 1,5
       Beloderm ung. 15,0
       Ung.emoll. ad 50,0
       M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

30,54

D07BC01 422

Rp. Acid. salic. 4,0
       Beloderm ung. 30,0
       Ung.emoll. ad 100,0
        M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

57,39

D07BC01 425

Rp. Acid. salic. 2,0
       Beloderm ung. 15,0
       Ung.emoll. ad 50,0
        M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

30,56

D07BC01 423

Rp. Acid. salic. 5,0
       Beloderm ung. 30,0
       Ung.emoll. ad 100,0
       M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

57,26

D07BC01 426

Rp. Acid. salic. 2,5
       Beloderm ung. 15,0
       Ung.emoll. ad  50,0
       M.D.S.Mast
       (Uporaba: za psorijazu)

30,59

D07XD01 424

Rp. Beloderm krema 20,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

43,17

D07XD01 427

Rp. Beloderm krema 6,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

22,74

D07XD01 425

Rp. Beloderm krema 40,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

64,00

D07XD01 428

Rp. Beloderm krema 12,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

27,19

D07XD01 426

Rp. Beloderm krema 60,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

84,38

D07XD01 429

Rp. Beloderm krema 18,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

31,63

D07XD02 427

Rp. Afloderm krema 20,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

46,30

D07XD02 430

Rp. Afloderm krema 6,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

24,25

D07XD02 428

Rp. Afloderm krema 40,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

62,24

D07XD02 431

Rp. Afloderm krema 12,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

30,16

D07XD02 429

Rp. Afloderm krema 60,0
       Belobaza ad 100,0
       M.D.S. Krema

82,08

D07XD02 432

Rp. Afloderm krema 18,0
       Belobaza ad 30,0
       M.D.S. Krema

36,15

D08AA01 411

Rp. Rivanoli sol. 0,1%
       (Aethacridini lact. 0,1%) 300,0
       D.S. Za obloge

10,62

D08AA01 412

Rp. Rivanoli (Aethacridini lact.) 1,0
       Talci
       Zinci oxyd.
       Glyceroli aa15,0
       Aq. purif. ad 100,0
       M.D.S. Mikstura
       (Uporaba: kod piodermija )

21,16

D08AX01 413                     

Hydrogenii perox.sol.dil.3%   100 g (Hydrogenii peroxydi solutio diluta)                                            

5,57

D10AB02 414

Rp. Ichtyoli (Ammon.
       sulfogirod.,Girodali) 5,0
       Sulf. praec. 2,5
       Talci
       Zinci oxyd.
       Glyceroli aa 15,0
       Aq. purif. ad 100,0
       M.D.S. Mikstura
       (Uporaba: za rozaceju )

23,27

D10AB02 415

Rp. Ichtyoli (Ammon.
       sulfogirod.,Girodali) 10,0
       Sulf. praec. 5,0
       Talci
       Zinci oxyd.
       Glyceroli aa 15,0
       Aq. purif. ad 100,0
       M.D.S. Mikstura
       (Uporaba: za rozaceju )

22,22

D10AB02 421

Rp. Sulf. pracep. 5,0
      Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Izvana

22,15

D10AB02 422

Rp. Sulf. pracep. 10, 0
       Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Izvana

22,65

D10AB02 423

Rp. Sulf. pracep. 15,0
      Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Izvana

23,15

D10AB02 424

Rp. Sulf. pracep. 20, 0
      Vasel. ad 100,0
       M.D.S. Izvana

23,65

D10AB08 425

Rp. Sulf.praecip.
       Girodali            (Ammon.sulfogyrodal.
       Ichtyoli) aa 0,6
       Zinci oxydi pasta ad 50,0
       M.D.S. Pasta

21,69

D10AD02 426

Rp. A vit.
       (Retinol  acet. sol. oleos.) 1000-    10000 i.j./ g
        Cerae lanae 20, 0
        Vasel. ad 100,0
        M.D.S. Mast
        (Uporaba: za ihtiozu)

30,76

D10AF01 421

Rp. Clindamycini 600 mg
       Propilenglycoli 10,0 -15,0
       Aethanol. dil. ad 100,0
       M.D.S. Izvan
       (Uporaba: za akne)

21,70

D10AF02 422

Rp. Erythromycini 2,0
       Propilenglycoli 10,0 -15,0
       Aethanol. dil. ad 100,0
       M.D.S. Izvana
       (Uporaba: za akne)

32,23

D11AX03 423

Rp. Calc. glucon. 2,0
       Talci  40,0
       Oliv. ol. ad 100,0
       M.D.S. Mikstura

23,31

M05

Lijekovi za liječenje bolesti kosti

 

M05BB02 311

Rp
Natrii phosphatis monobasica  54,7

Natrii phosphatis dibasica anhydr. 9,4

      M.f. pulvis
Div.in dos.aequal. NoL(quinquaginta)
       D.S.   4x1 prašak

Uporaba:za D rezistentni hipofosfatemički rahitis.

44,54

R01

Lijekovi za liječenje bolesti nosa

 

R01AA03 711

Ephedrini rhinoguttae
0,25%    10 g

6,73

R01AA03 712

Ephedrini rhinoguttae
0,50%    10 g

6,77

R01AA03 713

Ephedrini rhinoguttae
1,00%    10 g

6,84

R05C

Sekretici i sekretomotorici mukolitici

 

R05CA04 311

Sir.Ipecacuanhae   100 g         

20,87

S01

Lijekovi za liječenje bolesti oka

 

S01AX20 411

Acidi borici  sol.
(1 %) p.o. 10 g

51,04

S01AX20 412

Acidi borici  sol.
(2 %) p.o. 10 g

51,07

S01AX20 413

Acidi borici  sol.
(3 %) p.o.  10 g

51,07

S02

Lijekovi za liječenje bolesti uha

 

S02AA06 411

Hydrogen. perox.sol.dil. 3%   20 g

4,28

S02AA31 712

Resorcinoli 2% otogutte 30 g

7,05

S02DC01 713

Glyceroli otoguttae   30 g

6,59

 

 

Oznake skraćenica: 

 

 

g =

gram

ME =

milijun jedinica

 

mg =

miligram

mmol=

milimol

 

mcg=

mikrogram

ml=

mililitar

 

E=

jedinica

l=

litra

 

TE =

tisuću jedinica

ED=

jedinica pakiranja

 

 

 

Način primjene:

 

 

O=

oralno

SL=

sublingvalno

P=

parenteralno

Td=

transdermalno

R=

rektalno

V=

vaginalno

N=

nazalno

Inhal=

inhalacija

                           L=               lokalno(mast, krema, gel, sprej, kapi za oko, kapi za uho i sl.)

 

 

         Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova

 

*

Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama), odnosno na preporuku visoko diferenciranih zdravstvenih ustanova (klinika).

(*)

Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

+

Lijekovi koji se primjenjuju  u drugim stacionarnim ustanovama.

(+)

(++)

Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.

Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

 

 

 

                       R = Lijekovi koje izabrani liječnici mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

     R 10; 25; 50 = Lijekovi označeni s 10%, osiguranik plaća desetinu vrijednosti nabavne cijene, lijekovi označeni s 25%, osiguranik plaća četvrtinu vrijednosti nabavne cijene, a lijekovi označeni s 50%, osiguranik plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene;

 

 


 [PU1]