Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu

NN 67/2001 (24.7.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu

HRVATSKI SABOR

 

1101

Na teme­­­­­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
O AUTORSKOM PRAVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. srp­­­­­­­­nja 2001.

Broj: 01-081-01-2325/2
Zagreb, 18. srp­­­­­­­­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU

Članak 1.

U Zakonu o autorskom pravu (»Narodne novine«, br. 53/91., 58/93., 9/99. – pročišćeni tekst, 76/99. i 127/99.) u članku 94. stavku 4. riječi: »Financijska policija« zamje­njuju se riječima: »Po­rezna uprava«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 121-12/01-02/01
Zagreb, 13. srp­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.