Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 67/2001 (24.7.2001.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

1119

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršava­nju kazne zatvora objav­ljenom u »Narodnim novinama« broju 59 od 30. lip­nja 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

U članku 6. stavku 2. umjesto riječi: »zavoda« treba stajati riječ: »zatvora«, a u stavku 7. umjesto riječi: »kaž­njenike« treba stajati riječ: »zatvorenike«.

U članku 10. novom stavku 5. umjesto riječi: »kaž­njenika« treba stajati riječ: »zatvorenika«.

U članku 17. novom stavku 4. umjesto riječi: »i zatvor« trebaju stajati riječi: »ili zatvor«.

U članku 28. umjesto riječi: »kaž­njenika« treba stajati riječ: »zatvorenika«.

U članku 37. umjesto riječi: »U članku 37.« trebaju stajati riječi: »U članku 73.«.

U članku 50. umjesto riječi: »kaž­njenik« treba stajati riječ: »zatvorenik«.

U članku 52. stavku 4. umjesto riječi: »raspisiva­njem« treba stajati riječ: »raspisiva­nje«.

U članku 54. stavku 6. umjesto riječi: »računati izdržava­nje« trebaju stajati riječi: »računati u izdržava­nje«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Zagreb, 19. srp­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.