Odluka o postavljenju mr. sc. Spomenke Cek za stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

NN 71/2001 (8.8.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Spomenke Cek za stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1238

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 17. i 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-01/01-01/53, Urbroj: 50304/2-01-02 od 20. srp­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. SPOMENKU CEK za stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedi­njenih naroda u Ženevi, u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), sa sjedištem u Ženevi, u svojstvu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-1239/4
Zagreb, 27. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.