Odluka o opozivu Ljubomira Čučića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

NN 71/2001 (8.8.2001.), Odluka o opozivu Ljubomira Čučića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1240

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broja 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-01/01-02/63, Urbroj: 50304/2-01-02 od 25. srp­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

LJUBOMIR ČUČIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Belgiji, sa sjedištem u Bruxellesu, na osobni zahtjev.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-2483/2
Zagreb, 30. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.