Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN 71/2001 (8.8.2001.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

1249

Nakon izvršenog uspoređivanja s izravnim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 64 od 16. srpnja 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBRTU

U članku 2. stavku 1. točki 2. umjesto riječi: »osposobljenosti vezani« trebaju stajati riječi: »osposobljenosti i vezani«.

U članku 11. u uvodnoj rečenici umjesto riječi: »članka 2.« trebaju stajati riječi: »članka 22.«

U članku 18. na početku dodanog stavka 5. umjesto riječi: »radi« treba stajati riječi: »Radi«.

U članku 22. na početku dodanog stavka 5. umjesto broja »(4)« treba stajati broj: »(5)«.

Klasa: 311-01/00-01/01
Zagreb, 31. srpnja 2001.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur.,
v. r.