Pravilnik o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja

NN 72/2001 (10.8.2001.), Pravilnik o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1252

Na temelju članka 84. stavka 2. i 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 131/ 97 ), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI TROŠKOVA PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA I DEKLARIRANJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje visina naknada provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i visina naknada deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.

Članak 2.

Naknada za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena poljoprivrednog bilja, ovisno o vrsti kulture i broju pregleda, iznosi:

 

       Kultura                           Broj            Osnovna    Osnovna         Naknada

                                               pre-            naknada    površina          za svaki

                                             gleda              kuna       do ha               daljnji ha,

                                                                                                             kuna

        ŽITARICE                                               

1.   PŠENICA, JEČAM,

        ZOB, RAŽ, TRITICALE,

        HELJDA                             2             1.000          20                    40

2.   KUKURUZ*                      6             3.000          20                    150

       INDUSTRIJSKO BILJE                                  

1.   SUNCOKRET                    4             2.000          15                    100

2.   ŠEĆERNA REPA               2             2.000          10                    250

3.   SOJA                                  2             1.000          20                    40

4.   ULJANA REPICA I

        ROTKVICA                       2             1.000          20                    40

5.   LAN, KONOPLJA             2             2.000          20                    40

6.   DUHAN                             2             2.000          1                      150

7.   SIRAK, PROSO                 3             2.000          20                    50

        KRMNO BILJE                                       

1.   KORJENJAČE (repa,

        mrkva, koraba i dr.)             2             2.000          10                    250

2.   KUPUSNJAČE (repica,

        ogrštica i dr.)                       2             2.000          10                    40

3.   PROSOLIKO (sirak,

        sudanska trava i dr.) 3              2.000       10                      50

4.   a) SITNOSJEMENE

        FABACEAE (lucerna, 

        djetelina, smiljkita i dr.)         2             1.000          10                    50

        b) KRUPNOSJEMENE

        FABACEAE (bob,  grašak,

        lupina, grahorica, slanutak, 

        leća i dr.)                             2             2.000          10                    50

5.   TRAVE*                             2             1.000          10                    50

        POVRĆE                                                 

        I. JEDNOGODIŠNJE POVRTNE KULTURE                

1.   Krumpir                               4             4.000          10                    200

2.   Grašak, bob                        2             2.000          5                      150

3.   Grah mahunar i zrnaš                                  

        - niski                                  2             2.000          5                      150

        - visoki                                2             2.000          1                      150

4.   Rajčica                                2             2.000          1                      150

5.   Paprika                                2             2.000          1                      150

6.   Patliđan                               2             2.000          1                      150

7.   Krastavac                            2             2.000          1                      150

8.   Dinja                                   2             2.000          1                      150

9.   Lubenica                              2             2.000          1                      150

10.   Tikvica                                2             2.000          1                      150

11.   Salata, endivija                     2             2.000          1                      150

12.   Špinat,matovilac,rotkvica *   2             2.000          1                      150

        II. DVOGODIŠNJE POVRTNE KULTURE                   

1.   Mrkva, peršin, pastrnjak,

        celer *                                 2             2.000          1                      250

2.   Postrna repa, rotkva             2             2.000          1                      250

3.   Cikla, blitva, radič*              2             2.000          1                      250

4.   Luk, poriluk                         2             2.000          1                      250

5.   Kupus, kelj, cvjetača

        i korabica *                         2             2.000          1                      250

6.   Češnjak                               2             2.000          1                      150

* Obračunava se kao jedna vrsta. Kod kukuruza se zbrajaju površine hibrida FAO grupa 100-400 i 500-700.

ObraČun struČnog nadzora
nad sjemenskim usjevima

1. Obračun se vrši po proizvođaču i proizvodnoj površini (parceli). Pod jednom proizvodnom površinom (parcelom) podrazumijeva se i više parcela koje nisu međusobno udaljene više od 5 km.

2. 50% ukupne naknade uplaćuje se kod prijave sjemenskih usjeva, a drugih 50% nakon zadnjeg pregleda.

3. U slučaju odbijanja proizvodne površine u prvom pregledu, naplaćuje se samo 50% naknade.

4. U slučaju odbijanja proizvodne površine u drugom pregledu naplaćuje se ukupna naknada.

5. Uvjerenja se izdaju nakon cjelokupne uplate stručnog pregleda.

Na postojeće cijene obračunava se PDV.

Članak 3.

Naknada za provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sadnog materijala poljoprivrednog bilja, ovisno o vrsti, iznosi:

ž Prvi i drugi pregled za voćne sadnice

   – do 20.000 komada                        3.000 kn

   Iznad 20.000 komada - 3.000 kn + 0,06 kn/komadu

ž Za lozni sadni materijal – do 40.000 komada 3.000 kn

   Iznad 40.000 komada - 3.000 kn + 0,03 kn/komadu

Osnovica za obračun je količina utvrđena pri drugom pregledu.

Na postojeće cijene obračunava se PDV.

Članak 4.

Naknade za deklaracije uz otpremnicu i deklaracije na ambalaži iznose:

1. Deklaracije uz otpremnicu:

ž o kakvoći sjemena i sjemena u mješavini 160 kn

ž o kakvoći sjemena, gomolja i lukovica    50 kn

ž o kakvoći presadnica i micelija gljiva      10 kn

ž za poljoprivredni sadni materijal                2 kn

2. Produženje važnosti deklaracije uz otpremnicu:

ž o kakvoći sjemena i sjemena u mješavini 100 kn

3. Deklaracije na ambalaži:

ž o kakvoći sjemena i sjemena u mješavini,

   gomolja i lukovica                             0,164 kn

za poljoprivredni sadni materijal

– pojedinačno pakiranje                        0,22 kn

za poljoprivredni sadni materijal

– osnovno pakiranje                              0,32 kn

Na postojeće cijene obračunava se PDV.

Članak 5.

Iznos naknade iz članka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika uplaćuje se na žiroračun Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-01/106

Urbroj: 525-1-01-1

Zagreb, 6. kolovoza 2001.                         

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.