Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim uvjetima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu

NN 72/2001 (10.8.2001.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim uvjetima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1256

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM UVJETIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE NADZIRE RAD VOZAČA I KRETANJE VOZILA U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kreta­nje vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 44/95).

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2002. godine.

Klasa: 011-02/01-04
Urbroj: 558-03/1-01-1
Zagreb, 26. srp­nja 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.