Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije dr. Nursultana Abishevicha Nazarbayeva,predsjednika Republike Kazakstan, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 74/2001 (24.8.2001.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije dr. Nursultana Abishevicha Nazarbayeva,predsjednika Republike Kazakstan, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1270

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se

odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

dr. Nursultan Abishevich Nazarbayev

Predsjednik Republike Kazakstan

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promica­nju prijate­ljstva i razvitku uza­jamne surad­nje između Republike Kazakstan i Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-01-1-4/1
Zagreb, 12. srp­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.