Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

NN 78/2001 (12.9.2001.), Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1332

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 38. stavka 3., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.), te članka 39. stavka 5., Pravilnika o kakvoći meda i drugih pčeli­njih proizvoda (»Narodne novine« 20/00.) objav­ljuje Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitiva­nje udovo­ljava­nju teme­ljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčeli­njih proizvoda.

OVLAŠTENI LABORATORIJI:

1. Zavod za javno zdravstvo Županije Splitsko-dalmatinske, Split, Vukovarska 46;

2. Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52a;

3. Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Zagreb, Mirogojska 16.

Klasa: 320-01/01-01/975
Urbroj: 525-01-01-01
Zagreb, 5. rujna 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.