Popis priznatih sjemenskih sastojina

NN 79/2001 (14.9.2001.), Popis priznatih sjemenskih sastojina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1346

Temeljem članka 7. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje:

POPIS

PRIZNATIH SJEMENSKIH SASTOJINA koje su na zahtjev proizvoĐaČa J.P. »Hrvatske Šume« p.o. Zagreb izbrisane iz upisnika proizvoĐaČa Šumskog sjemena

1. američkog borovca u gospodarskoj jedinici VIRO­VI­TIČ­KA BILOGORA, odjel/odsjek 86e i 95h, šumarija Virovitica, Uprava šuma Bjelovar pod rednim brojem 193

2. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici ČAZMANSKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 61a, šumarija Čazma, Uprava šuma Bjelovar pod rednim brojem 197

3. obične jele u gospodarskoj jedinici JAVORNIK, odjel/od­sjek 60e, šumarija Sirač, Uprava šuma Bjelovar pod rednim bro­jem 194

4. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici TRUPINSKI-PAŠIJANSKI GAJ, odjel/odsjek 5a, šumarija Veliki Grđevac, Uprava šuma Bjelovar pod rednim brojem 199

5. brucijskog bora u gospodarskoj jedinici KALDANIJA (lokalni naziv Stella Maris), odjel 75, šumarija Buje, Uprava šuma Buzet pod rednim brojem 491

6. brucijskog bora u gospodarskoj jedinici SMOKOVICA, odjel/odsjek 36e,f šumarija Labin, Uprava šuma Buzet pod rednim brojem 494

7. korzičkog crnog bora u gospodarskoj jedinici SMOKOVICA, odjel/odsjek 13b, šumarija Labin, Uprava šuma Buzet pod rednim brojem 493

8. običnog bora u gospodarskoj jedinici KOMARNICA, odjel/odsjek 9d, šumarija Vrhovine, Uprava šuma Gospić pod rednim brojem 478

9. običnog bora u gospodarskoj jedinici BOSILJEVAC, odjel/odsjek 18a, šumarija Duga Resa, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 383

10. običnog bora u gospodarskoj jedinici BOSILJEVAC, odjel/odsjek 28b, šumarija Duga Resa, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 382

11. crnog bora u gospodarskoj jedinici BOSILJEVAC, odjel/odsjek 28b, šumarija Duga Resa, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 381

12. crvenog hrasta u gospodarskoj jedinici VELIKO BRDO, odjel/odsjek 26d, šumarija Karlovac, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 390

13. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici JASTREBARSKI LUGOVI, odjel/odsjek 8b,c šumarija Jastrebarsko, Uprava šuma Karlovac pod rednim brojem 385

14. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici KRIŽANČIJA, odjel/odsjek 7c, šumarija Ludbreg, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 279

15. europskog ariša u gospodarskoj jedinici VARAŽDIN BREG, odjel/odsjek 14b, šumarija Varaždin, Uprava šuma Kop­riv­nica pod rednim brojem 280

16. običnog bora u gospodarskoj jedinici TRAKOŠĆAN, odjel/odsjek 8c, šumarija Ivanec, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 283

17. obične smreke u gospodarskoj jedinici TRAKOŠĆAN, odjel/odsjek 23a, šumarija Ivanec, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 285

18. poljskog jasena u gospodarskoj jedinici REPAŠ-GABAJEVA GREDA, odjel/odsjek 31c, šumarija Repaš, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 287

19. obične smreke u gospodarskoj jedinici KALNIK-KOLAČKA, odjel/odsjek 35c, šumarija Križevci, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 288

20. poljskog jasena u gospodarskoj jedinici ĐURĐEVAČKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 9b, šumarija Đurđevac, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 291

21. europskog ariša u gospodarskoj jedinici POLUM-MEDENJAK, odjel/odsjek 23d, šumarija Sokolovac, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 292

22. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici DONJE MEĐI­MURJE, odjel/odsjek 65a, šumarija Čakovec, Uprava šuma Koprivnica pod rednim brojem 278

23. obične jele u gospodarskoj jedinici DJEDOVICA-TREŠNJEVICA, odjel/odsjek 12c, šumarija Voćin, Uprava šuma Našice pod rednim brojem 91

24. poljskog jasena u gospodarskoj jedinici SLATINSKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 56c, šumarija Slatina, Uprava šuma Našice pod rednim brojem 96

25. obične smreke u gospodarskoj jedinici ZAPADNI PSUNJ, odjel/odsjek 38c, šumarija Okučani, Uprava šuma Nova Gradiška pod rednim brojem 162

26. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici ILIJANSKA-JELAS, odjel/odsjek 16b, šumarija Trnjani, Uprava šuma Nova Gradiška pod rednim brojem 160 (dio)

27. obične jele u gospodarskoj jedinici ALILOVICA, odjel/odsjek 13b, šumarija Josipdol, Uprava šuma Ogulin pod rednim brojem 408

28. obične jele u gospodarskoj jedinici ALILOVICA, odjel/odsjek 57b, šumarija Josipdol, Uprava šuma Ogulin pod rednim brojem 409

29. obične jele u gospodarskoj jedinici JOSIPOVAC, odjel/odsjek 38b, šumarija Ogulin, Uprava šuma Ogulin pod rednim brojem 410

30. obične jele u gospodarskoj jedinici TITRA JAVORNIK, odjel/odsjek 46b, šumarija Plaški, Uprava šuma Ogulin pod rednim brojem 412

31. običnog bagrema u gospodarskoj jedinici HALJEVO-KOZARAČKE ŠUME, odjel/odsjek 15a, šumarija Darda, Uprava šuma Osijek pod rednim brojem 59

32. hrasta kitnjaka u gospodarskoj jedinici KUNJAK-RAKOVAC-MAČKOVAC, odjel/odsjek 60b, šumarija Đakovo, Uprava šuma Osijek pod rednim brojem 56

33. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici POLJADIJSKE ŠUME, odjel/odsjek 37a, šumarija Požega, Uprava šuma Požega pod rednim brojem 132

34. obične bukve u gospodarskoj jedinici SJEVERNA BABJA GORA, odjel/odsjek 33e, šumarija Požega, Uprava šuma Požega pod rednim brojem 136

35. brucijskog bora u šumskom predjelu Gradski vodovod, šumarija Zadar, Uprava šuma Split pod rednim brojem 530

36. pinije u šumskom predjelu Babin dub-Grobnica (lokalni naziv), šumarija Zadar, Uprava šuma Split pod rednim brojem 531

37. horizontalnog čempresa u gospodarskoj jedinici MUSAPSTAN-ZEMUNIK, odjel/odsjek 23, 24 i 25, šumarija Zadar, Uprava šuma Split pod rednim brojem 532

38. primorskog bora u gospodarskoj jedinici NIN-KOŽINO-BRIŠEVO, odjel/odsjek 72c i 73b, šumarija Zadar, Uprava šuma Split pod rednim brojem 528

39. alepskog bora u gospodarskoj jedinici RUDINE, šumarija Dubrovnik, Uprava šuma Split pod rednim brojem 535

40. primorskog bora u gospodarskoj jedinici RUDINE, šumarija Dubrovnik, Uprava šuma Split pod rednim brojem 534

41. horizontalnog čempresa (grupa stabala) u šumskom predjelu Kraljevo (lokalni naziv), šumarija Brač, Uprava šuma Split pod rednim brojem 527

42. dalmatinskog crnog bora u šumskom predjelu Trlica-Stanina (lokalni naziv), šumarija Imotski, Uprava šuma Split pod rednim brojem 515

43. dalmatinskog crnog bora u šumskom predjelu Hrastovine (lokalni naziv), šumarija Imotski, Uprava šuma Split pod rednim brojem 511

44. dalmatinskog crnog bora u šumskom predjelu Klo­buČarice (lokalni naziv), šumarija Imotski, Uprava šuma Split pod rednim brojem 508

45. dalmatinskog crnog bora u šumskom predjelu Kolovoz (lokalni naziv), šumarija Imotski, Uprava šuma Split pod rednim brojem 509

46. dalmatinskog crnog bora u šumskom predjelu RuŽice Rudine (lokalni naziv), šumarija Imotski, Uprava šuma Split pod rednim brojem 513

47. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici TRSTENIK, od­jel/odsjek 5a,e i 8a,c šumarija Strizivojna, Uprava šuma Vinkovci pod rednim brojem 13

48. crnog oraha u gospodarskoj jedinici JELAŠ, odjel/odsjek 6a,  šumarija  Vukovar,  Uprava  šuma  Vinkovci  pod  rednim  bro­­­­jem 7

49. crnog oraha u gospodarskoj jedinici DUBRAVE, odjel/odsjek 79f, šumarija Vukovar, Uprava šuma Vinkovci pod rednim brojem 9

50. crnog oraha u gospodarskoj jedinici DUBRAVE, odjel/odsjek 44a, šumarija Vukovar, Uprava šuma Vinkovci pod rednim brojem 8

51. hrasta kitnjaka u gospodarskoj jedinici SLJEME-MEDVEDGRADSKE ŠUME, odjel/odsjek 34c, šumarija Zagreb, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 333

52. crnog oraha (grupa stabala) u gospodarskoj jedinici JAMARIČKO BRDO, odjel/odsjek 32a, šumarija Lipovljani, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 319

53. hrasta lužnjaka (var. tardissima) u gospodarskoj jedinici POPOVAČKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 3a, šumarija Popovača, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 340

54. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici POPOVAČKE NIZINSKE ŠUME, odjel/odsjek 21b, šumarija Popovača, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 329

55. crne johe u gospodarskoj jedinici TUROPOLJSKI LUG, odjel/odsjek 5b (dio), šumarija Velika Gorica, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 331

56. poljskog jasena u gospodarskoj jedinici ŽUTICA, odjel/odsjek 52a, šumarija Novoselec, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 326

57. crnog oraha (grupa stabala) u gospodarskoj jedinici ŽUTICA, odjel/odsjek 187a, šumarija Novoselec, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 324

58. hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici ŽUTICA, odjel/odsjek 127a, šumarija Novoselec, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 322

59. crne johe u gospodarskoj jedinici ŽUTICA, odjel/odsjek 112b, šumarija Novoselec, Uprava šuma Zagreb pod rednim brojem 323

Klasa: 321-07/01-01/3
Urbroj: 525-1-01-1
Zagreb, 24. kolovoza 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.