Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Rudolfa Schustera, predsjednika Slovačke Republike Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 85/2001 (2.10.2001.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Rudolfa Schustera, predsjednika Slovačke Republike Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1437

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

Rudolf Schuster

predsjednik Slovačke Republike

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promica­nju prijate­ljstva i razvitku uza­jam­ne surad­nje između Republike Hrvatske i Slovačke Republike.

Broj: 01-051-01-1-5/1
Zagreb, 21. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.