Ispravak Općeg poreznog zakona

NN 86/2001 (5.10.2001.), Ispravak Općeg poreznog zakona

1470

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Općem poreznom zakonu objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 127 od 20. prosinca 2000., te se daje

ISPRAVAK

OPĆEG POREZNOG ZAKONA

U članku 172. stavku 1. točki 1. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, broj 47/95., 164/98., 105/99. i 54/00.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.)«.

U točki 2. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 139/97. i 105/99.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99. i 55/00.)«.

U točki 3. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 139/97.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 139/97. i 55/00.)«.

U točki 5. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94. i 139/97.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94., 139/97. i 55/00.)«.

U točki 6. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94. i 141/98.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94., 141/98. i 55/00.)«.

U točki 7. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94., 56/95., 67/99. i 105/99.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94., 56/95., 67/99., 105/99. i 55/00.)«.

U točki 8. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 51/94., 54/97. i 67/99.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 55/00. i 101/00.)«.

U točki 9. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 112/99.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 105/99.)«.

U točki 11. umjesto riječi: »(»Narodne novine«, br. 117/93.) trebaju stajati riječi: »(»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00. i 73/00.)«.

Klasa: 400-01/00-01/07
Zagreb, 2. listopada 2001.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić,
v. r.