Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Carla Azeglio Ciampia, predsjednika Talijanske Republike Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 90/2001 (19.10.2001.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Carla Azeglio Ciampia, predsjednika Talijanske Republike Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1525

Na teme­­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­­njima i prizna­­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

Carlo Aze­glio Ciampi

predsjednik Talijanske Republike

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promica­­nju prijate­­ljstva i razvitku uzajamne surad­­nje između Republike Hrvatske i Talijanske Republike.

Klasa: 01-051-01-1-6/1
Zagreb, 8. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.