Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

NN 93/2001 (26.10.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Željka Kuprešaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1577

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-01/01-01/99, urbroj: 50304/2-01-02 od 5. listopada 2001., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. ŽELJKA KUPREŠAKA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumu­njskoj, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-3261/2
Zagreb, 19. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.