Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi

NN 94/2001 (30.10.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi

HRVATSKI SABOR

1589

Na teme­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3286/2
Zagreb, 23. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 67/01. i 70A/01.) u članku 9. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 2.

Danom stupa­­­­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 70A/01.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/01-01/07
Zagreb, 18. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.