Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 94/2001 (30.10.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

 

1590

Na teme­­­­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3316/2
Zagreb, 24. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00. i 127/00.) poglav­­­­lje 7. »PLAĆE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JAVNIM SLUŽBAMA« i članak 19. brišu se.

Članak 2.

Danom stupa­­­­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 69/01.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-02/01-01/02
Zagreb, 19. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.