Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 94/2001 (30.10.2001.), Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1593

Na teme­lju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročiš­ćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99 i 120/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2001. godine donijela

UREDBU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

Rok za osigura­nje drugog odgovarajuće­g stana iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo produ­ljuje se do 30. lip­nja 2002. godine.

Članak 2.

Nakon isteka roka iz članka 1. ove Uredbe stanar, ukoliko mu se ne osigura drugi odgovarajući stan, ima pravo kupiti stan u kojem stanuje, sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/00-01/06
Urbroj: 5030109-01-8
Zagreb, 25. listopada 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.