Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 106/2001 (30.11.2001.), Odluka o postavljenju mr. sc. Dragoljuba Kraljevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1741

Na teme­­­­­­­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­­­­­­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­­­­­­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­­­­­­­lja­­­­­­­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­­­­­­­nja 2001. i 5. srp­­­­­­­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/89, Urbroj: 50304/2-01-04 od 6. studenoga 2001., kojim je predsjednik Vlade Repub­like Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­­­­­­­ljam mr. sc. DRAGOLJUBA KRALJEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cipar, sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­­­­­­­nja.

Broj: 01-081-01-3650/2
Zagreb, 26. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.