Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 96/2001 (7.11.2001.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

 

1614

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3351/2
Zagreb, 2. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Naziv Zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96.) mije­nja se i glasi: »Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

Članak 1. mije­nja se i glasi:

»Blagdani u Republici Hrvatskoj su:

 

1. siječ­nja

– Nova godina

Uskrsni ponedje­ljak       

– drugi dan Uskrsa

Tijelovo

 

1. svib­nja

– Praznik rada

22. lip­nja

– Dan antifašističke borbe

25. lip­nja

– Dan državnosti

5. kolovoza

– Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

15. kolovoza

– Velika Gospa

8. listopada

– Dan neovisnosti

1. studenoga

– Svi sveti

25. i 26. prosinca

– božićni blagdani.

 

      U dane blagdana u Republici Hrvatskoj ne radi se.«

Članak 3.

U članku 2. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Spomendani u Republici Hrvatskoj su: nedje­lja najbliža 15. svib­nju – danu spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost, te 30. svib­nja – Dan Hrvatskoga sabora.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Dan Hrvatskoga sabora, kao dan spomena na konstituira­nje prvoga slobodno izabranoga višestranačkog Sabora 30. svib­nja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuva­nju hrvat­ske državnosti tijekom mnogih sto­ljeća obi­lježava se primjereno i dostojanstveno na svečanoj sjednici Hrvatskoga sabora.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/00-01/02
Zagreb, 25. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.