Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Milana Kučana, predsjednika Republike Slovenije Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 107/2001 (5.12.2001.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Milana Kučana, predsjednika Republike Slovenije Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1772

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija
Milan Kučan
Predsjednik Republike Slovenije

Veleredom kra­lja Tomislava
s lentom i Velikom Danicom

za izniman doprinos razvoju međudržavnih i prijate­ljskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Broj: 01-051-01-1-7/1
Zagreb, 26. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.