Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR


1888

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3886/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01. i 59/01.) u članku 12. stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Za obračun plaće državnih dužnosnika u 2002. godini primje­njivat će se osnovica iz prosinca 2001. godine.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/06
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.