Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 114/2001 (20.12.2001.), Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR


1889

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3887/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

 O IZMJENI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01. i 59/01.) u članku 4. stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika u 2002. godini primje­njivat će se osnovica iz prosinca 2001. godine.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/08
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI  SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.