Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 117/2001 (24.12.2001.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1971

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 107 od 5. prosinca 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

U članku 1. izmije­njenom stavku 4. članka 45. u točki 3. podtočki a) umjesto riječi: »države od 30,00%« trebaju stajati riječi: »države od 29,6%«.

Klasa: 015-01/01-01/04
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.