Rješenje o razrješenju Stanka Vidića dužnosti pomoćnika ministra financija i glavnog inspektora Financijske policije u Ministarstvu financija

NN 118/2001 (27.12.2001.), Rješenje o razrješenju Stanka Vidića dužnosti pomoćnika ministra financija i glavnog inspektora Financijske policije u Ministarstvu financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1977

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANCIJA I GLAVNOG INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE U MINISTARSTVU FINANCIJA

Razrješuje se STANKO VIDIĆ dužnosti pomoćnika ministra financija i glavnog inspektora Financijske policije u Ministarstvu financija s danom 31. prosinca 2001.

Klasa: 080-02/01-02/113
Urbroj: 50304/2-01-01
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.