Rješenje o imenovanju stožernog brigadira Amira Šehića ravnateljem direkcije za korištenje službenih zrakoplova

NN 118/2001 (27.12.2001.), Rješenje o imenovanju stožernog brigadira Amira Šehića ravnateljem direkcije za korištenje službenih zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1979

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 4. stavka 1. Uredbe o Direkciji za korište­nje službenih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 103/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Imenuje se stožerni brigadir AMIR ŠEHIĆ ravnate­ljem Direkcije za korište­nje službenih zrakoplova.

Klasa: 080-02/01-01/232
Urbroj: 50304/2-01-01
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.