Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara

NN 118/2001 (27.12.2001.), Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1981

Na  teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 18. stavka 3. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, broj 44/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine donijela.

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENICE PREDSJEDNICE FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Imenuje se SANDRA CVIKIĆ zamjenicom predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Klasa: 080-02/01-01/234
Urbroj: 50304/2-01-01
Zagreb, 20. prosinca 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.