Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 118/2001 (27.12.2001.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

1993

Na osnovi odredbe članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje na 27. sjednici, održanoj 12. prosinca 2001. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­­­­­­­­­­­­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 3/00 i 18/00 – u da­­­­­­­­­­­­lj­­­­­­­­­­­­njem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke pod:

– šifrom 71015 u stupcu: »Ukalkulirani bodovi« broj: »0,10« zamje­­­­­­­­­­­­njuje se brojem: »0,11«

– šifrom 71016 u stupcu: »Ukalkulirani bodovi« broj: »0,20« zamje­­­­­­­­­­­­njuje se brojem: »0,22«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­­­­­­­­­­­njuje se od 1. siječ­­­­­­­­­­­­nja 2002. godine.

Klasa: 025-04/01-01/238
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­­­­­­­­­­­­nje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.