Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 118/2001 (27.12.2001.), Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

 

1998

Na temelju članka 11. stavak 2. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 64/01 – pročiščeni tekst), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 4. sjednici 20. prosinca 2001. godine donosi

O D L U K U

o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Suda Časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

I.

Za predsjedništvo Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori birani su:

   predsjednik

     mr. Hrvoje Momčinović, ravnatelj Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,

   zamjenik predsjednika

     mr. Josip Kos, odvjetnik u odvjetničkom društvu Kos i Palić iz Zagreba,

   zamjenik predsjednika

     Branka Stilinović-Petrović, viši sudski savjetnik Visokog trgovačkog suda RH

Broj: I – 5223/1-2001.

Zagreb, 20. prosinca 2001.

            Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.