Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."

NN 119/2001 (28.12.2001.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."

HRVATSKA NARODNA BANKA

2018

Na teme­lju članka 21. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. prosinca 2001. godine donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »10. OBLJETNICA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002.«

1. Hrvatska narodna banka u povodu obi­lježava­nja 10. ob­ljetnice međunarodnog prizna­nja Republike Hrvatske, 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002., izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25. kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u količini od 200.000 komada i u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten je izrađen od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama.

Jezgra prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama.

Prsten prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna ima unutar­nji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: u središ­njem dijelu jezgre kovanog novca prikaz je re­ljefa Republike Hrvatske, preko koje­g su istaknute vodoravne i okomite blago zaob­ljene linije koje simboliziraju paralele i meridijane planeta Zem­lje, tvoreći prikaz pojave Republike Hrvatske kao samostalne države na svjetskom globusu. Centralno, uz do­nji rub, istaknuti su datumi »15. 1. 1992. – 15. 1. 2002.«. U nastavku istaknutih datuma, zatvarajući krug na kovanom novcu, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst »10. OBLJETNICA MEĐU­NARODNOG PRIZNANJA RH«.

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središ­njem dijelu jezgre kovanog novca brojčana je oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta udesno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U do­njemu središ­njem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena lijevo od grba položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta luž­njaka s plodovima. U gor­njoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

7. Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna je gladak.

8. Autor idejnoga i likovnog rješe­nja je Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 605/2001.
Zagreb, 19. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.