Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."

NN 119/2001 (28.12.2001.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002."

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2019

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. prosinca 2001. godine donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »10. OBLJETNICA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna posvećen 10. ob­ljetnici međunarodnog prizna­nja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002. izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Re­pub­like Hrvatske (»Narodne novine« br. 37/94., 44/94. i 68/94.) s osnovnim obi­lježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obi­lježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »10. ob­ljetnica međunarodnog prizna­nja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002.«, pušta se u optjecaj 15. siječ­nja 2002. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 606/2001.
Zagreb, 19. prosinca 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.