Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

243

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora ŽELJKO GLAVAN.

II.

Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora bira se ŽELJKO DRAGOVIĆ.

Klasa: 021-13/02-03/03
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.