Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

244

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika udruge poslodavaca TOMISLAV PUSTIŠEK, član Udruge poslodavaca financijskog poslova­nja.

II.

Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika udruge poslodavaca imenuje se dr. sc. ZORAN BOHAČEK, direktor Hrvatske udruge banaka.

Klasa: 021-13/02-07/01
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.