Odluka o izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o izboru člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

245

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za turizam Hrvatskoga sabora bira se ŽELJKO DRAGOVIĆ.

Klasa: 021-13/02-03/01
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.