Odluka o izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o izboru člana Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

246

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA  ODBORA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I ZDRAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskoga sabora bira se ŽELJKO DRAGOVIĆ.

Klasa: 021-13/02-03/04
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.