Odluka o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

247

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 94. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se BALTAZAR JALŠOVEC.

Klasa: 021-13/02-03/02
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.