Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije

NN 10/2002 (30.1.2002.), Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Financijske agencije

HRVATSKI SABOR

 

248

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01.), Hrvatski sabor na sjednici 25. siječ­nja 2002., donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE

Za člana Nadzornog odbora Financijske agencije iz redova saborskih zastupnika bira se JADRANKA KATARINČIĆ-ŠKRLJ, član Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.

Klasa: 021-13/02-06/01
Zagreb, 25. siječ­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.