Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2002. godinu

NN 10/2002 (30.1.2002.), Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2002. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

251

Na teme­lju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/2000 i 117/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječ­nja 2002. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O CARINSKOJ TARIFI ZA 2002. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2002. godinu (»Narodne novine«, br. 113/2001, 4/2002), u Carinskoj tarifi, mije­njaju se carinske stope za pojedine proizvode na način kako slijedi:

 

 

 

 

 

Stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu

Tarifna

Naziv

Jedinica

Stopa

 

EFTA

Bosna i

 

 

 

 

 

 

 

oznaka

 

mjere

carine

EU

Island

Norveška

Švicarska i

Hercegovina

Bugarska

Češka

Mađarska

Makedonija

Poljska

Slovačka

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

Lihtenštajn

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Žive životinje, vrste goveda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10290

- ostale:

 

 

Prilog 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - domaće vrste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - mase veće od 160 kg do uključno 300 kg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029041

- - - - za klanje

kom

sl

Prilog 1a

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1029049

- - - - ostale

kom

sl

Prilog 1a

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

808

Jabuke, kruške i dunje, svježe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80810

- jabuke:

 

 

Prilog 1a

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 8

 

 

Prilog 11

8081010

- - jabuke za preradu, u rasutom stanju,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 16. rujna do 15. prosinca

kg

15

Prilog 1a

15

15

15

sl

15

15

15

Prilog 8

15

15

Prilog 11

 

- - ostale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8081020

- - - vrste zlatni delišes

kg

15

Prilog 1a

15

15

15

sl

15

15

15

Prilog 8

15

15

Prilog 11

8081050

- - - vrste granny smith

kg

15

Prilog 1a

15

15

15

sl

15

15

15

Prilog 8

15

15

Prilog 11

8081090

- - - ostale

kg

15

Prilog 1a

15

15

15

sl

15

15

15

Prilog 8

15

15

Prilog 11

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310210

- urea, uključujući i ureu u vodenoj otopini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31021010

- - urea s masenim udjelom dušika većim od

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% u suhom bezvodnom proizvodu

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31021090

- - ostale

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

 

- amonijev sulfat; dvojne soli i smjese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amonijevog sulfata i amonijevog nitrata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31022900

- - ostale

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

310230

- amonijev nitrat, uključujući i amonijev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitrat u vodenoj otopini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31023010

- - u vodenoj otopini:

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31023090

- - ostale

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

310240

- smjese amonijevog nitrata s kalcijevim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karbonatom ili s drugim anorganskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negnojivim tvarima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31024010

- - s masenim udjelom dušika ne većim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 28%

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31024090

- - s masenim udjelom dušika većim od 28%

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31028000

- smjese uree i amonijevog nitrata u vodenoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ili amonijevoj otopini

kg N

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

3105

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dva ili tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poglavlja u obliku tableta ili u sličnim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oblicima ili u pakiranjima bruto-mase ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veće od 10 kg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310520

- mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31052010

- - s masenim udjelom dušika većim od 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u suhom bezvodnom proizvodu

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31052090

- - ostala

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

 

- ostala mineralna i kemijska gnojiva što

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31055100

- - što sadrže nitrate i fosfate

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31055900

- - ostala

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

310560

- mineralna i kemijska gnojiva što sadrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dva gnojiva elementa – fosfor i kalij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31056010

- kalijevi superfosfati

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31056090

- - ostala

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

310590

- ostala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31059010

- - prirodni kalijev natrijev nitrat, što se sastoji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od prirodne smjese natrijevog nitrata i kalijevog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitrata (kalijevog nitrata može biti i do 44%),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ukupnim masenim udjelom dušika ne većim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 16,3% u suhom bezvodnom proizvodu

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

 

- - ostala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31059091

- - - s masenim udjelom dušika većim od 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u suhom bezvodnom proizvodu

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

31059099

- - -  ostala

kg

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

sl

1

sl

sl

sl

 

 

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/01-01/10
Urbroj: 5030116-02-3
Zagreb, 24. siječ­nja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.