Odluka o odlikovanju Lady Veronice Maclean Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 1/2002 (3.1.2002.), Odluka o odlikovanju Lady Veronice Maclean Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Lady Veronica Maclean

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobno sudjelova­nje u prikup­lja­nju i doprema­nju humanitarne pomoći u danima Domovinskog rata i poslije ­nje­ga.

Broj: 01-051-01-13-6-3/1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.