Odluka o odlikovanju posmrtno Sir Fitzroya Macleana Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 1/2002 (3.1.2002.), Odluka o odlikovanju posmrtno Sir Fitzroya Macleana Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

4

Na teme­­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­­njima i prizna­­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

posmrtno

Sir Fitzroy Maclean

REDOM KNEZA BRANIMIRA
S OGRLICOM

za osobno sudjelova­­nje u prikup­­lja­­nju i doprema­­nju humanitarne pomoći u danima Domovinskog rata i nakon ­­nje­ga, ujedno je, obzirom na svoj društveni položaj u Velikoj Britaniji, zna­čajno pridonio borbi Hrvatske za ­­njenu međunarodnu afirmaciju.

Broj: 01-051-01-6-11/1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.