Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

NN 2/2002 (8.1.2002.), Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosijeka

95

Nakon uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za mjerila širine i nadviše­nja kolosijeka, objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 111 od 14. prosinca 2001. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA ŠIRINE I NADVIŠENJA KOLOSIJEKA

U članku 6. stavak 2. umjesto »± 0,55 mm/m« treba stajati »± 0,5 mm/m«.

Klasa: 011-02/01-04/20
Urbroj: 558-03/3-01-5
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing. v. r.