Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2002. godinu

NN 3/2002 (11.1.2002.), Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2002. godinu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

108

Na temelju članka 188. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) ministar zdravstva donosi

NAREDBU

O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I LJEČILIŠTIMA ZA 2002. GODINU

I.

Najveći iznos zakupnine za jedinice zakupa u domovima zdravlja za 2002. godinu je 740 kuna.

II.

Odredba točke I. ove Naredbe ne odnosi se na ordinacije medicine rada.

III.

Zbog ostvarivanja prihoda u obavljanju ljekarničke djelatnosti izvan ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, iznos zakupnine koji će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, isplaćivati za jedinice zakupa ljekarni u 2002. godini utvrđuje se u visini određenoj točkom I. ove Naredbe samo za taj ugovoreni dio.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/02-01/0001
Urbroj: 534-02-34-02-0001
Zagreb, 7. siječnja 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.