Rješenje o razrješenju mr. sc. Nikole Kopčića dužnosti ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 4/2002 (16.1.2002.), Rješenje o razrješenju mr. sc. Nikole Kopčića dužnosti ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Vlada Republike Hrvatske


135

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), članka 47. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 32. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99, 15/2000 i 20/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječ­nja 2002. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Razrješuje se mr. sc. NIKOLA KOPČIĆ dužnosti ravnate­lja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Klasa: 080-02/02-02/01
Urbroj: 50304/2-02-01
Zagreb, 10. siječ­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.