Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 4/2002 (16.1.2002.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

165

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 117 od 24. prosinca 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

U članku 8. stavku 1. umjesto riječi: »Kampovi druge vrste« trebaju stajati riječi: »Kampovi i druge vrste«.

U članku 19. stavku 1. točki 1. umjesto riječi: »oba­lja­nje« treba stajati riječ: »obav­lja­nje«, a u točki 4. umjesto riječi: »ne« treba stajati riječ: »na«.

U članku 35. stavku 1. i 2. umjesto riječi: »članka 26.« trebaju stajati riječi: »članka 34.«.

U članku 37. umjesto riječi: »članka 26.« trebaju stajati riječi: »članka 34.«.

Klasa: 335-01/01-01/02
Zagreb, 14. siječ­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r