Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 112/2001)

NN 7/2002 (23.1.2002.), Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 112/2001)

210

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, koja je objav­ljena u »Narodnim novinama«, broj 112/2001 od 18. prosinca 2001. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

U Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 112/2001) članak 13. glasi:

»Članak 18. mije­nja se i glasi:

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu kulture i koeficijent složenosti poslova su:

1. Položaji I. vrste

1. glavni konzervator                                    2,90

2. pročelnik konzervatorskog odjela             2,20

Stručni uvjeti za točke 1.–2.: kao više­g upravnog savjetnika ili više­g stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-02-2
Zagreb, 16. siječ­nja 2002.

Tajnica
Jagoda Premužić, v. r.