Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre

NN 9/2002 (25.1.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

229

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

o mjeriteljskim zahtjevima za butirometre

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati butirometri za volumetrijsko određivanje udjela masti u mlijeku, vrhnju i siru (u nastavku teksta »butirometri«).

Članak 2.

Mjerno područje, najmanja podjela ljestvice, dio obujma mjerne cijevi koji odgovara jednom postotku masti (V1) i obujam tijela butirometra od početka grla do nultog podjeljka ljestvice na mjernoj cijevi (V2) navedeni su u ovoj tablici:


 

Butirometri

Mjerno područje u

masenim postocima

Najmanja podjela

ljestvice

Obujam

V1 (cm3)

V2 (cm3)

 

za mlijeko

(po Gerberu)

od 0 do 4

0,05

 

 

od 0 do 6

 

 

 

od 0 do 7

 

 

 

od 0 do 8

0,1

0,125

21 - 22

 

za vrhnje

0d 5 do 40

 

 

 

od 30 do 55

 

 

 

od 50 do 75

0,5

 

 

od 70 do 90

 

 

20,8 – 21,8

za sir

od 5 do 40

0,5

0,0335

20,5 – 21,5

 

gdje se obujam V2 = 22,5 – 24,5 odnosi na obostrano otvoren butirometar za vrhnje, a obujam V2 = 20,8 – 21,8 na jednostrano otvoren butirometar za vrhnje.

Članak 3.

Dopuštena pogreška obujma ljestvičnog dijela mjerne cijevi butirometra, što odgovara jednom postotku masti, u odnosu prema njegovoj pravoj vrijednosti iznosi jedan podjeljak.

Članak 4.

Za određivanje masti u mliječnim proizvodima po Gerberovoj metodi upotrebljavaju se butirometri za mlijeko, butirometri za vrhnje i butirometri za sir, koji udio masti pokazuju u masenim postocima.

Članak 5.

Butirometri su staklena mjerila cjevasta oblika. Svaki se butirometar sastoji od tijela valjkasta oblika koje je na jednom kraju suženo i izvučeno u grlo, a na drugom se kraju sužava u mjernu cijev što na vrhu ima proširenje kruškasta oblika – kruščicu.

Kruščica butirometra na vrhu može biti zatvorena i zavarena taljenjem ili imati otvor.

Tijelo i grlo butirometra imaju kružne poprečne presjeke, a mjerna je cijev butirometra spljoštena.

Butirometri moraju biti simetrični u odnosu prema svojoj uzdužnoj osi.

Članak 6.

Dimenzije butirometra moraju iznositi:

1) ukupna duljina                   190 mm    ± 5 mm

2) duljina grla                        15 mm      ± 1 mm

3) vanjski promjer tijela         23,5 mm   ± 2 mm

4) nutarnji promjer grla

    butirometra za mlijeko       11,5 mm   ± 0,5 mm

5) nutarnji promjer grla

    butirometra za vrhnje i sir   17 mm      ± 0,5 mm

6) nutarnji promjer otvora
kruščice                            9,5 mm     ± 0,5 mm

Debljina stijenki u tirometra mora biti jednolika za svaki dio i iznositi:

1) barem 0,9 mm za tijelo butirometra

2) barem 1,2 mm za mjernu cijev i grlo.

Rub grla butirometra i otvor kruščice butirometra moraju biti zadebljani najmaje dvosturko u odnosu prema debljini tijela butirometra.

Članak 7.

Butirometri moraju biti izrađeni od bezbojna i providna stakla.

Staklo od kojega se izrađuju butirometri ne smije imati napuklina, mjehurića, izobličenja na unutarnjoj strani grla ni sličnih mana što ometaju ispravno očitavanje.

Članak 8.

Butirometri moraju biti postojani pri naglim promjenama temperature.

Članak 9.

Debljina stijenki mjerne cijevi i tijela butirometra mora biti jednolika.

Prijelazi između pojedinih dijelova butirometra moraju biti jednoliki, neprekidni i glatki.

Članak 10.

Ljestvica butirometra mora biti nanesena na plosnati dio mjerne cijevi metodama koje osiguravaju njezinu postojanost pri normalnim uvjetima upotrebe.

Početak ljestvice butirometra mora biti udaljen najmanje 3 mm, a najviše 13 mm od mjesta na kojemu tijelo butirometra prelazi u mjernu cijev.

Članak 11.

Podjelne crte na ljestvici butirometra moraju biti pravilno nanesene, međusobno usporedne, okomite prema uzdužnoj osi butirometra i iste debljine.

Debljina podjelnih crta ne smije biti veća od 0,3 mm, a širina podjeljka mora iznositi najmnje 0,8 mm.

Radi bolje preglednosti podjelci se na ljestvici butirometra moraju obilježiti crtama različite duljine, i to dugim, srednjim i kratkim.

Duljine dugih, srednjih i kratkih podjeljnih crta moraju biti u odnosu 1/1 : 3/4 : 1/2, pri čemu duljina dugih podjelnih crta mora biti približno jednaka većemu nutarnjem promjeru mjerne cijevi.

Uz svaku desetu podjelnu crtu mora biti brojčana oznaka.

Podjela i brojčane oznake na ljestvici butirometra moraju biti jasne i pregledne.

Članak 12.

Dio površine kruščice ili tijela butirometra mora biti matiran radi obilježavanja uzorka.

Članak 13.

Obujam, odnosno ljestvica mjerne cijevi butirometra kontrolira se automatskom živinom pipetom što ispušta određeni obujam žive, koji odgovara jednom postotku masti.

Članak 14.

Natpisi i oznake na butirometru moraju biti ispisani na hrvat­skom jeziku i latiničnim pismom.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.

Članak 15.

Na tijelu butirometra moraju biti ovi podaci:

1) tvrtka odnosno ime ili znak proizvoiđača

2) namjena, a na butirometrima za vrhnje i sir i količina uzorka: mlijeko, 5 g vrhnja, 3 g sira

3) referentna temperatura: 65 oC

4) službena oznaka butirometra, ako je tip ispitan.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/8
Urbroj: 558-03/1-02-1
Zagreb, 17. siječnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.