Ispravak Zakona o udrugama

NN 11/2002 (1.2.2002.), Ispravak Zakona o udrugama

285

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o udrugama objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 88 od 11. listopada 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O UDRUGAMA

U članku 40. stavku 4. umjesto riječi: »zakona« treba stajati riječ: »Zakona«.

U članku 43. stavku 3. umjesto riječi: »Ured« treba stajati riječ: »ured«.

U članku 44. stavku 2. umjesto riječi: »stavka 8.« trebaju stajati riječi: »stavka 7.«.

Klasa: 230-01/01-01/01
Zagreb, 29. siječ­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.