Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 11/2002 (1.2.2002.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

286

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršava­nju kazne zatvora objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 59 od 30. lip­nja 2001., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

U članku 3. stavku 1. umjesto riječi: »Uprava za zatvorski ustav« trebaju stajati riječi: »Uprava za zatvorski sustav«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Zagreb, 29. siječ­nja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.