Odluka o postavljenju Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu

NN 13/2002 (8.2.2002.), Odluka o postavljenju Davora Božinovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

320

Na teme­­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­­lja­­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­­nja 2001. i 5. srp­­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/213, urbroj: 50304/2-02-01 od 23. siječ­­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­­ljam DAVORA BOŽINOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­­nja.

Broj: 01-081-02-381/2
Zagreb, 4. ve­­ljače 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v.  r.